Skatt och deklaration

Rätt hantering av skatter ger lönsamhet och trygghet

Samtliga transaktioner som du eller ditt företag genomför medför olika skattefrågor. Eftersom skattesystemet är komplext och under ständig förändring, är det svårt för företag att hålla sig uppdaterad inom alla områden. Speciellt skattereglerna för fåmansföretag och deras ägare är komplicerade. Vårt mål är att du ska planera skattekostnaden och hantera eventuella skatterisker.

Tjänster vi kan hjälpa till med är ex:

  • Deklarationer
  • Privat- och företagsbeskattning
  • Momsfrågor
  • Skatteplanering
  • Utdelning och kapitalvinster i fåmansägda aktiebolag (de sk 3:12-reglerna)
  • Stöd vid förfrågningar från skatteverket