Redovisningstjänster

Frigör tid för det du vill göra och är bra på och låt oss ta hand om bokföringen

Bokföring är ett område som kräver mycket tid av dig och ditt företag. Vår erfarenhet är att många företag brottas med redovisningsprinciper, periodiseringar och månadsrapporter. Vi kan underlätta för er genom att ta hand om hela eller delar av den löpande bokföringen.

Tillsammans kommer vi överens om uppdragets omfattning. Vill man ha en helhetslösning med löpande redovisning eller endast ha hjälp vid bokslut? Ni bestämmer själva vad som passar er bäst och sedan skräddarsyr vi en paketlösning efter just ert företags behov.

Genom E-bokföring kan vi tillsammans med Er sköta bokföringen via internet från vilken dator man vill. Grundidén med e-bokföring är att göra merparten av bokföringsarbetet automatiserat genom att koppla ihop ditt företagskonto med bokföringen. SpeedLedger e-bokföring är Sveriges populäraste bokföringsprogram på Internet och samarbetar med de flesta större affärsbanken i Sverige.

Läs mer på www.speedledger.se

Inom redovisning kan vi hjälpa till med:

  • Löpande redovisning
  • E-bokföring
  • Redovisning av mervärdesskatt och upprättande av skattedeklarationer
  • Lönehantering 
  • Avstämning och månadsrapporteringar
  • Årliga kontrolluppgifter (ex utdelningar, räntor, löner och förmåner)
  • Finansieringsanalys och nyckeltal
  • Budget och prognoser 
  • Koncernredovisning

Naturligtvis upprättar vi även bokslut och årsredovisning.