Om oss

Målet med verksamheten är att erbjuda våra kunder kvalitativa redovisningstjänster till en bra prisnivå. Genom att vår personal har en bred kompetens ger det oss möjlighet att utveckla våra kunders verksamheter samt sköta deras ekonomi och redovisning på ett säkert och förtroendefullt sätt.

Auktoriserade redovisningskonsulter

En redovisningskonsult som godkänts av SRF är en garanti för kompetens, kvalitet och utveckling. Kompetensen prövas vid antagningen. SRF:s etiska regler står för kvalitetsbegreppet och kontinuerlig aktualitetsutbildning utvecklar medlemmarna i yrkesrollen som företagarens rådgivare och samtalspartner. Vidare är det ett krav från SRF att anslutna redovisningsbyråer har ansvars- och förmögenhetsförsäkring.

Redovisningskonsulten är i många fall det mindre företagets ekonomiavdelning, och utför tjänster inom såväl redovisning som affärsutveckling och rådgivning. Det är Redovisningskonsulten som gör den löpande redovisningen, deklarationer, bokslut och årsredovisningar, och som deltar i ekonomisk planering och budgetarbete.

Reko – Svensk standard för redovisningstjänster

Reko är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer för att skapa kvalitativa redovisningstjänster. Standarden för redovisningstjänster har gemensamt utvecklats av branschorganisationerna SRF och Far. Ramverket riktar sig till auktoriserade redovisningskonsulter och innehåller en struktur som syftar till att skapa kvalitet i redovisningen till nytta för företag, näringsliv och samhälle.

Reko innehåller riktlinjer för hur arbetsprocessen ska organiseras och kvalitetssäkras för att uppnå hög kvalitet och tillförlitlighet i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen. Konceptet bygger på att skapa kvalitet direkt i produktionen istället för genom rättelser eller revision i efterhand. Bokslutsrapporten utgör i sin tur ett kvitto och kvalitetsbevis på att redovisningen utförts i enlighet med Reko.

Målet med ett redovisningsuppdrag är att redovisningskonsulten ska använda sina specialistkunskaper i redovisning för att göra rimlighetsbedömningar och analyser utan krav på att granska underliggande räkenskapspåståenden.
Processen för att erhålla kvalitet i redovisningen kan beskrivas som tre faser:

  1. Att rätt förutsättningar finns vilka skapas genom förberedelser och planering
  2. Att arbetet genomförs enligt riktlinjerna i Reko
  3. Att kvalitet kan bekräftas genom att avge en bokslutsrapport

Läs mer på www.bokslutsrapporten.se

Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag

Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter® och redovisningsföretag arbetar enligt gällande
branschstandard, Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rex baseras på nordiska
principer för redovisningstjänster och ersätter från januari 2018 den tidigare Reko-standarden.
Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen enligt konceptet ”rätt från början”.