Konsultationer och ekonomisk rådgivning

Vi är ditt naturliga bollplank i viktiga frågor med ekonomisk anknytning.

Genom vårt nätverk har vi idag många kontakter med experter inom olika områden – både revisionsbyråer, advokatbyråer och fristående skatterådgivare. Så om du behöver särskild kompetens inom ett område så anlitar vi den specialist som passar bäst för ärendet.

  • Företagsvärdering
  • Rådgivning i företagsekonomiska frågor, såsom investeringar, verksamhetsutveckling, fusioner, företagsvärderingar
  • Rådgivning i redovisningsfrågor, t.ex. vid val av redovisningssystem eller att hjälpa till att bygga upp företagets egna administrativa rutiner.
  • Managementuppdrag
  • Rådgivning vid köp- och försäljning av fastigheter och rörelser