Juridiska tjänster

Som företagare uppstår ofta situationer där det känns tryggt att rådfråga någon. Genom vårt kontaktnät har vi samarbete med en rad experter som vi kopplar in i frågor som kräver specialistkompetens.

  • Aktieägaravtal
  • Företagsöverlåtelser
  • Generationsskiftesplanering
  • Kompanjonavtal
  • Gåvor & Arv