Bolagsärenden

Vill du starta ett företag eller förändra ditt företags form eller sammansättning?

Ska du starta upp en ny verksamhet är det en hel del att tänka på. Firmaregistrering, bolagsbildning, ansökan om F-skatt och momsregistrering. Vi kan fungera som samtalspart och hjälpa till att upprätta alla nödvändiga handlingar och hålla i kontakter med myndigheter.

  • Bolagsbildning
  • Upprättande av aktiebrev och aktiebok
  • Ägar- och styrelseförändringar
  • Ombildande av enskilda firmor och handelsbolag till aktiebolag
  • Fusioner
  • Överlåtelser
  • Likvidation av bolag