Bokslut och årsredovisning

Känner du dig osäker på hur du ska upprätta ditt bokslut eller din årsredovisning?

Att upprätta ett bokslut kan vara komplicerat. Det är mycket att ta hänsyn till och det kräver stor kunskap kring allt från skatter till redovisningsrekommendationer. Vi kan hjälpa dig att upprätta ett korrekt bokslut och årsredovisning så kan Ni ägna tiden effektivare till er verkliga verksamhet och dess tillväxt.

Banker, Skatteverket, kunder, leverantörer och andra använder företagets årsredovisning som underlag för sina beslut. För er som vill eller har krav på att lämna en reviderad årsredovisning har vi väl etablerade kontakter med en handfull revisionsbyråer.

Tillhör Ni de 250 000 svenska företag kan välja bort revision och istället kvalitetssäkra sin redovisning med en bokslutsrapport. En bokslutsrapport är ett kvalitetsbevis för redovisningen och den ekonomiska rapporteringen. Den kan bara utfärdas av en auktoriserad redovisningskonsult, som arbetar enligt svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

Läs mer på www.bokslutsrapporten.se

Urval av våra tjänster inom bokslut och årsredovisning:

  • Årsbokslut och delårsbokslut
  • Årsredovisning
  • Bokslutsrapport
  • Upprättande av koncernårsredovisning

Vi upprättar även deklarationer för bolaget och dess ägare.